THIẾT BỊ LỌC TỔNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN GIA ĐÌNH

  • Dùng để xử lý nước giếng khoan gia đình.
  • Công suất lọc nước giếng khoan: 500lh
  • Loại bỏ kim loại nặng, sắt, pecmanganat, làm trong nước.
  • Vật tư lọc nhập khẩu, chất lượng hàng đầu
  • Phù hợp với khách hàng yêu cầu chất lượng cao.
chatzalo